Nazovite nas (+385) 21 755 100

Suradnici

Suradnici na projektu ADRIANA – Interdisciplinarno istraživanje Jadranskih narativa

 

Prof. dr. sc. Joško Božanić - Prof. emeritus

Prof. dr. sc. Joško Božanić

Prof. emeritus

Koordinira projektom, organizira istraživačke skupine, prikuplja narative, obrađuje, sistematizira i interpretira prikupljenu građu.

 

Dr. sc. Danica Škara - Red. prof.

Dr. sc. Danica Škara

Red. prof.

Redoviti profesor u trajnom zvanju, voditeljica više međunarodnih projekata, Fulbrightova stipendistica. Njena je uloga u projektu semiotička i kognitivna analiza odabranih uzoraka, komparativno istraživanje paranarativnih mikrostruktura i humora.

 

Dr. sc. Inoslav Bešker - Red. prof. (vanjski suradnik Filozofskog fakulteta u Splitu)

Dr. sc. Inoslav Bešker

Red. prof. (vanjski suradnik Filozofskog fakulteta u Splitu)

Na projektu istražuje i interpretira jadranske komponente hrvatske književnosti te jadranske narative u komparatističkoj transjadranskoj perspektivi.

 

Dr. sc. Natalie Dupré - Docentica na Faculty of Arts KU Leuven, Brusseles

Dr. sc. Natalie Dupré

Docentica na Faculty of Arts KU Leuven, Brusseles

Bavi se jadranskom književnošću, a na projektu će se baviti interpretacijom jadranstva u umjetničkoj književnosti.


Dr. sc. Elis Deghenghi Olujić - red. prof. (Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli)

Dr. sc. Elis Deghenghi Olujić

red. prof. (Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli)

Istaknuta talijanistica čija je uloga na projektu istraživanje hrvatsko-talijanskih književnih veza i refleksa usmene književnosti Jadrana u umjetničkoj književnosti.

 

Dr. sc. Srećko Jurišić - Izv. prof

Dr. sc. Srećko Jurišić

Izv. prof

Istraživač jadranske kulture i komparatističkom analizom hrvatsko-talijanskih književnih veza. Uloga u projektu je komparatistička interpretacija jadranskih narativa i terensko istraživanje.

 

Dr. sc. Antonela Marić - Docentica

Dr. sc. Antonela Marić

Docentica

Istražuje jadransku kulturu i hrvatsko-talijanske književne veze. Uloga u projektu: stilistička i komparatistička interpretacija jadranskih narativa i terensko istraživanje.

 

Dr. sc. Anita Runjić Stoilova - Izv. prof.

Dr. sc. Anita Runjić Stoilova

Izv. prof.

Bavi se fonetikom i retorikom. Voditeljica je Fonetskog studija na Filozofskom fakultetu. Njena je uloga na projektu organizacija rada u fonetskom laboratoriju te interpretacija retoričkih i performativnih vrednota oralne književnosti.

 


Dr.sc. Marijana Tomelić Ćurlin - Izv. prof.

Dr.sc. Marijana Tomelić Ćurlin

Izv. prof.

Bavi se dijalektologijom a na projektu dijalektološko-tekstološkom obradom tekstova i terenskim istraživanjem.

 

dr. sc. Eni Buljubašić - poslijedoktorandica

dr. sc. Eni Buljubašić

poslijedoktorandica

Na projektu će raditi na stilističkim interpretacijama tekstova usmene književnosti i bavit će se terenskim istraživanjima.

 

Paula Jurišić, doktorandica - mag. angl. et. ital

Paula Jurišić, doktorandica

mag. angl. et. ital

Na projektu će se baviti tekstološkim i lingvističkim aspektima jadranskih narativa te terenskim istraživanjem.

 

dr.sc. Marina Blagaić Bergman - viša asistentica

dr.sc. Marina Blagaić Bergman

viša asistentica

Na projektu će se baviti kulturno-antropološkom interpretacijom konteksta oblikovanja i prijenosa jadranstva u proučavanim zajednicama.

 

 

 

Lokacija

Centar Studia Mediterranea
Poljana kraljice Jelene 1
Filozofski fakultet
Poljička cesta 35
21 000 Split

Kontakt

Voditelj Centra:
Izv. prof. dr. sc. Srećko Jurišić

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout